Jai Autos

Showroom
Sales Manager: Mr. Geetha Lakshmi

169 Kumaran Nagar,
Old Mahabalipuram Rd, Semmanjeri,
Chennai, Tamil Nadu 600119

Showroom
Service Manager: Mr. Gopal

169 Kumaran Nagar,
Old Mahabalipuram Rd, Semmanjeri,
Chennai, Tamil Nadu 600119

follow us & rate us